Numer postępowania: NZ.231.107.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 06.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.00 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 623.12 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 210.05 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.73 MB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 394.46 KB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 17.70 MB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 38.82 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 733.48 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 06.08.2018 pdf 377.45 KB Sabina Skomro
Unieważnienie części 2 i 3 z 06.08.2018 pdf 377.41 KB Sabina Skomro
unieważnienie części 1 z 06.08.2018 pdf 340.53 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu z 07.08.2018 pdf 159.18 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 lipiec 2018 08:35 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 sierpień 2018 11:19 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 sierpień 2018 12:02 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 sierpień 2018 14:28 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 sierpień 2018 11:09 Sabina Skomro