Numer postępowania: NZ.231.049.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 301.07 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 312.15 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 1 do 4 do SIWZ odt 206.57 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 77.71 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 454.68 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.08.2018r. pdf 497.37 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 142.80 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 lipiec 2018 14:59 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 lipiec 2018 13:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 sierpień 2018 13:40 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 wrzesień 2018 13:59 Iwona Lichosik