Numer postępowania: NZ.231.103.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 252.00 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 415.38 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ doc 103.50 KB Przemysław Olszewski
Tysiąclecia 82 7z 18.85 MB Przemysław Olszewski
Ondraszka 7,9 7z 19.70 MB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania. pdf 341.30 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 159.94 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 lipiec 2018 12:53 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 sierpień 2018 11:57 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 sierpień 2018 14:09 Monika Gnacy-Witt