Numer postępowania: NZ.231.075.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.07.2018r., godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

                                 Załączniki: nr 5 (wzór umowy wraz z załącznikami), nr 6 (dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB) oraz nr 7 (przedmiary) umieszczone są w jednym folderze - odpowiednio dla każdej części. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 276.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 417.36 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1(a,b,c,d,e)-4 do SIWZ doc 184.00 KB Monika Gnacy-Witt
Zał. 5-7_część 1 - Kotlarza 15 7z 4.88 MB Monika Gnacy-Witt
Zał. 5-7_część 2 - Kotlarza 19 7z 5.76 MB Monika Gnacy-Witt
Zał. 5-7_część 3 - Piastów 11 7z 17.96 MB Monika Gnacy-Witt
Zał. 5-7_część 4 - Tysiąclecia 4 7z 18.19 MB Monika Gnacy-Witt
Zał. 5-7_część 5 - Obrońców Westerplatte 15 7z 20.89 MB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania cz. 3 pdf 507.55 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ pdf 560.90 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 132.00 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania cz 1,2,4,5 pdf 409.21 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 168.00 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 czerwiec 2018 15:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 czerwiec 2018 15:23 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 14:03 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 14:05 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 lipiec 2018 11:19 Przemysław Olszewski