Numer postępowania: NZ.231.071.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 03.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 232.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 405.47 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do SIWZ odt 32.57 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 369.66 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 43.62 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z 03.07.2018 r. pdf 487.23 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 567.27 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 08:40 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 lipiec 2018 12:14 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 lipiec 2018 13:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 lipiec 2018 10:47 Monika Gnacy-Witt