Numer postępowania: NZ.231.077.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 02.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 333.27 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 418.79 KB Marzena Krakowska
Załączniki nr 1 do 5 do SIWZ odt 281.57 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami pdf 485.53 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi 7z 18.76 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB pdf 1,017.53 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót 7z 1.07 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja zdjęciowa 7z 17.48 MB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2018r. pdf 303.48 KB Marzena Krakowska
Unieważnienie postępowania z dnia 03.07.2018r. pdf 318.48 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu z dnia 06.07.2018r. pdf 151.74 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 czerwiec 2018 14:00 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 12:32 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 lipiec 2018 14:18 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 16:31 Marzena Krakowska