Numer postępowania: NZ.231.069.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 02.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 239.36 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 466.27 KB Iwona Lichosik
załączniki do SIWZ odt 33.60 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 506.00 KB Iwona Lichosik
STWiOR pdf 1.78 MB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 233.90 KB Iwona Lichosik
mapa jpg 455.46 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 344.06 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 134.92 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 czerwiec 2018 13:01 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 12:42 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 13:42 Iwona Lichosik