Numer postępowania: NZ.231.066.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 29.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie o zamówieniu pdf 242.17 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 750.48 KB Iwona Lichosik
załączniki do SIWZ odt 31.00 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 669.35 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa, STWiOR 7z 12.58 MB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 58.54 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 409.01 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 543.56 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 143.37 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 czerwiec 2018 12:23 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 czerwiec 2018 12:39 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 lipiec 2018 13:20 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 lipiec 2018 10:39 Iwona Lichosik