Numer postępowania: NZ.231.050.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 254.60 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 466.80 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 669.39 KB Iwona Lichosik
przedmiary robót 7z 34.37 KB Iwona Lichosik
załączniki do SIWZ odt 32.88 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 05.06.2018 r. pdf 264.07 KB Iwona Lichosik
wzór umowy powierzania - załącznik do Zmiany treści SIWZ z dnia 05.06.2018 r. doc 299.50 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.06.2018 r. pdf 728.30 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 318.40 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 827.79 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 152.27 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:29 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:19 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 15:01 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 12:27 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 czerwiec 2018 14:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 lipiec 2018 11:10 Iwona Lichosik