Numer postępowania: NZ.231.068.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 415.71 KB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR cz. 1, 2 7z 27.68 MB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR cz. 3, 4 7z 29.32 MB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 5 Wzory umów wraz z załącznikami. 7z 878.34 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 260.00 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ doc 148.00 KB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 7 Przedmiary 7z 997.42 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ pdf 594.14 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ 2 pdf 451.47 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.06.2018r. pdf 77.04 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 14.06.2018r. pdf 392.86 KB Marzena Krakowska
Zmiana SIWZ z dnia 15.06.2018r. pdf 349.78 KB Monika Gnacy-Witt
Zmienione formularze ofertowe (załącznik 1a, 1b, 1c, 1d). doc 122.00 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z 18.06.2018 r. pdf 451.96 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania cz. 2,3,4 pdf 347.73 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz 2,3,4 pdf 164.00 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1 pdf 496.03 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:51 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 czerwiec 2018 14:02 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 czerwiec 2018 14:33 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:08 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:30 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:47 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:24 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:24 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:37 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 czerwiec 2018 15:30 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 czerwiec 2018 10:35 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 11:59 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 czerwiec 2018 07:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 14:04 Przemysław Olszewski