Numer postępowania: NZ.231.064.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 232.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 411.97 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do SIWZ odt 33.14 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 252.29 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR doc 571.50 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 216.86 KB Monika Gnacy-Witt
Mapa png 608.58 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 447.75 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z 18.06.2018 r. pdf 468.33 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 551.63 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 czerwiec 2018 13:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 12:01 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 lipiec 2018 13:55 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 lipiec 2018 10:47 Monika Gnacy-Witt