Numer postępowania: NZ.231.058.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 58 pdf 236.00 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 664.69 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 256.27 KB Jacek Świerczyński
STWiOR pdf 796.60 KB Jacek Świerczyński
Załączniki do STWiOR 7z 8.92 MB Jacek Świerczyński
Przedmiar pdf pdf 45.67 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar ath ATH 34.74 KB Jacek Świerczyński
Załączniki do SIWZ odt 201.02 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2018r. pdf 116.00 KB Jacek Świerczyński
Zmiana SIWZ z dnia 30.05.2018r. pdf 1.93 MB Jacek Świerczyński
Załącznik do SIWZ zmiana odt 195.61 KB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert pdf 373.82 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 614.92 KB Jacek Świerczyński
Informacja o powtórnym wyborze oferty z dnia 29.06.2018 r. pdf 630.62 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 631.09 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu pdf 164.00 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 maj 2018 12:11 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:24 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:27 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:27 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:27 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:28 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:29 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:29 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 maj 2018 14:29 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 14:30 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:47 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:48 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:49 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 11:50 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 czerwiec 2018 13:33 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 czerwiec 2018 13:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 13:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 13:56 Jacek Świerczyński