Numer postępowania: NZ.231.041.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 334.25 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 489.08 KB Marzena Krakowska
Załączniki nr 1do5 do SIWZ odt 206.66 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami odt 160.42 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB pdf 988.54 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 1 7z 15.17 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 2 7z 9.61 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 3 7z 7.17 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 4 7z 11.84 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 5 7z 20.99 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany część 6 7z 21.13 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót 7z 1.11 MB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2018r. pdf 78.69 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 30.05.2018r. - ZMIANA TERMINU pdf 2.34 MB Marzena Krakowska
Załącznik do pisma z dnia 30.05.2018r. - Zmieniony Formularz ofertowy odt 203.22 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 318.58 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania z dnia 25.06.2018r. pdf 412.13 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu z dnia 25.06.2018r. pdf 151.32 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 maj 2018 15:58 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 maj 2018 15:59 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:23 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 12:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 czerwiec 2018 13:08 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 czerwiec 2018 15:29 Marzena Krakowska