Numer postępowania: NZ.231.055.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 06.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 244.00 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 640.15 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 31.34 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami doc 449.50 KB Sabina Skomro
STWiOR doc 106.50 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 66.72 MB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 17.11 MB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 8.95 MB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 26.05 MB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 62.62 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 30.05.2018 pdf 116.00 KB Sabina Skomro
zmiana treści SIWZ z 30.05.2018 pdf 988.49 KB Sabina Skomro
zmieniony załącznik nr 1 odt 25.92 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.06.2018 pdf 1,005.29 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 172.00 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 08:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 08:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 08:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 08:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 08:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 08:29 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:17 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 czerwiec 2018 12:59 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 07:38 Sabina Skomro