Numer postępowania: NZ.231.046.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.06.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 332.16 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 399.97 KB Marzena Krakowska
Załączniki nr 1 do 5 do SIWZ odt 280.59 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami odt 231.72 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi 7z 18.76 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB pdf 1,017.53 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót 7z 1.07 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja zdjęciowa 7z 17.48 MB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2018r. pdf 103.73 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 30.05.2018r. - ZMIANA TERMINU pdf 3.84 MB Marzena Krakowska
Załącznik do pisma z dnia 30.05.2018r. - Zmieniony Formularz ofertowy odt 273.86 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.06.2018r. pdf 430.20 KB Marzena Krakowska
Unieważnienie postępowania z dnia 14.06.2018r. pdf 317.48 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu z dnia 14.06.2018r. pdf 150.70 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 maj 2018 15:09 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 maj 2018 15:09 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 maj 2018 14:10 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 14:21 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 czerwiec 2018 12:43 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 czerwiec 2018 14:20 Marzena Krakowska