Numer postępowania: NZ.231.043.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 21.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 43 pdf 244.00 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 822.78 KB Jacek Świerczyński
Załaczniki di SIWZ odt 28.84 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami doc 412.50 KB Jacek Świerczyński
STWiOR odt 68.04 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz. 1 7z 610.23 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz. 2 7z 26.38 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz. 3 7z 29.49 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz. 4 7z 40.44 MB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert z 21.05.2018 pdf 417.37 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 06.06.2018 pdf 694.44 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 172.00 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 maj 2018 11:19 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 maj 2018 11:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 czerwiec 2018 10:56 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 czerwiec 2018 10:37 Sabina Skomro