Numer postępowania: NZ.231.054.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 280.86 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 409.46 KB Iwona Lichosik
Załączniki do SIWZ doc 151.50 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 2.19 MB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 390.50 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1, 2, 3, 4 i 5 pdf 1.16 MB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 1, 2, 3, 4 i 5 pdf 163.10 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 15:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 maj 2018 13:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 maj 2018 14:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 maj 2018 14:44 Iwona Lichosik