Numer postępowania: NZ.231.036.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 241.12 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 690.50 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 26.77 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami doc 452.00 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 394.46 KB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 1.82 MB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 17.70 MB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 18.18 MB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 40.50 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 14.05.2018 pdf 400.05 KB Sabina Skomro
Unieważnienie postępowania w części 1 i 5 z 15.05.2018 pdf 335.01 KB Sabina Skomro
Unieważnienie postępowania w części 3 z 24.05.2018 pdf 266.66 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 4 z 25.05.2018 pdf 612.11 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 172.00 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 12:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 12:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 12:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 12:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 12:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 kwiecień 2018 12:33 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 13:53 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 maj 2018 11:27 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 maj 2018 12:50 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 maj 2018 13:19 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 czerwiec 2018 14:14 Sabina Skomro