Numer postępowania: NZ.231.052.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 21.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.00 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 400.73 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 31.81 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 262.73 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 STWiOR pdf 722.78 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 Przedmiar pdf 70.15 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 Dokumentacja 7z 506.83 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania. pdf 269.44 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 maj 2018 12:30 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 maj 2018 13:23 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 maj 2018 13:25 Monika Gnacy-Witt