Numer postępowania: NZ.231.019.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 01.03.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 234.76 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 384.18 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 173.03 KB Przemysław Olszewski
Załączniki 1-4 do SIWZ doc 79.50 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 327.42 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 354.83 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 154.14 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 13:19 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 luty 2018 10:07 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 luty 2018 10:08 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 marzec 2018 14:22 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 marzec 2018 13:25 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 marzec 2018 11:37 Przemysław Olszewski