Numer postępowania: NZ.231.003.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.03.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 279.79 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 453.44 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 1 do 4 do SIWZ odt 204.13 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekty budowlane (w tym STWiOR) 7z 41.39 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 - przedmiary robót 7z 106.14 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 26.02.2018r. pdf 460.88 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 08.03.2018r. pdf 355.22 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 09.03.2018r. pdf 284.05 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami pdf 444.42 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.03.2018r pdf 545.52 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 699.95 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.06.2018r. pdf 146.64 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 luty 2018 14:36 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 luty 2018 13:43 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 marzec 2018 12:45 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09 marzec 2018 11:07 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 marzec 2018 12:13 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 10:51 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 14:42 Marzena Krakowska