Numer postępowania: NZ.231.017.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 13.03.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 278.57 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 440.95 KB Marzena Krakowska
Załączniki nr 1 do 4 do SIWZ odt 31.25 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami 7z 256.45 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót 7z 72.35 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 20.02.2018r. pdf 261.03 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiOR 7z 3.94 MB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.02.2018r. pdf 343.24 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.02.2018r. pdf 75.43 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.03.2018r. pdf 603.97 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.03.2018r. pdf 228.44 KB Iwona Lichosik
Odrzucenie ofert pdf 300.74 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.04.2018 pdf 537.94 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 141.05 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 luty 2018 14:07 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20 luty 2018 11:11 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 luty 2018 11:24 Stefan Wajda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 luty 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. środa, 28 luty 2018 11:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 marzec 2018 12:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 marzec 2018 12:15 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 kwiecień 2018 12:29 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 kwiecień 2018 13:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 maj 2018 15:16 Iwona Lichosik