Numer postępowania: NZ.231.125.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 31.10.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 16.10.2017 pdf 286.38 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 332.82 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami doc 410.00 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 1 7z 86.19 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 2 7z 44.19 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 3 7z 64.12 KB Iwona Lichosik
Przedmiary, zdjęcia część 4 7z 14.04 MB Iwona Lichosik
Przedmiary część 5 7z 56.87 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 6 7z 55.37 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 7 7z 65.58 KB Iwona Lichosik
Przedmiary część 8 7z 22.55 KB Iwona Lichosik
Przedmiary, zdjęcia część 9 7z 28.05 MB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.10.2017 pdf 534.40 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania w części 4, 5 i 7 z dnia 31.10.2017 pdf 350.09 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania w części 8 z dnia 10.11.2017 pdf 322.47 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania w części 9 z dnia 10.11.2017 pdf 333.40 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.11.2017 pdf 958.29 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 21.11.2017 pdf 178.55 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:29 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:30 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:30 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:32 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:34 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 październik 2017 13:37 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 październik 2017 13:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 październik 2017 13:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 15:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 15:05 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 15:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 listopad 2017 13:23 Iwona Lichosik