Numer postępowania: NZ.231.127.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.11.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 255.24 KB Jacek Świerczyński
SIWZ odt 334.40 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy doc 458.00 KB Jacek Świerczyński
STWiOR odt 65.93 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 1 7z 44.86 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 2 7z 16.23 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 3 7z 55.10 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 4 7z 17.74 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 5 7z 26.37 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 6 7z 21.41 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 7 7z 25.50 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary cz 8 7z 46.43 MB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.11.2017r. pdf 689.63 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.11.2017 pdf 1.82 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 179.28 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:40 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:41 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:41 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:43 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:44 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:44 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:45 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:45 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 12:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 listopad 2017 14:41 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 07:54 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 13:40 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2017 11:20 Sabina Skomro