Numer postępowania: NZ.231.121.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.11.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 07 październik 2017 13:05 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 październik 2017 14:33 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 15:37 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 listopad 2017 12:04 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2017 13:24 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 styczeń 2018 11:24 Marzena Krakowska