Numer postępowania: NZ.231.088.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 29.08.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 11.08.2017 pdf 226.45 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 338.64 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 253.24 KB Iwona Lichosik
Przedmiary robót 7z 93.59 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2017 pdf 338.23 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2017 pdf 370.35 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 18.09.2017 pdf 130.20 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 15:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 15:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 15:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 15:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 sierpień 2017 15:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 sierpień 2017 14:53 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 11:17 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 12:17 Iwona Lichosik