Numer postępowania: NZ.231.078.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 24.08.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 254.15 KB Przemysław Olszewski
SIWZ odt 335.93 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 16.22 MB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.08.2017 pdf 200.77 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.09.2017 pdf 522.86 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 09.10.2017 pdf 129.97 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 sierpień 2017 11:29 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 11:31 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2017 12:26 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2017 14:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2017 13:15 Iwona Lichosik