Numer postępowania: NZ.231.086.2017

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert: 28.08.2017, godzina 09.00

 

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter. 

 

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompensowane za pomocą programu 7 zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 10.08.2017 pdf 261.06 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 337.71 KB Iwona Lichosik
projekt budowlany cz.1 7z 17.00 MB Iwona Lichosik
projekt budowlany cz.2 7z 1.40 MB Iwona Lichosik
projekt budowlany cz.3 7z 7.75 MB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 259.12 KB Iwona Lichosik
Przedmiary robót 7z 583.08 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania z dnia 28.08.2017 pdf 237.14 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 31.08.2017 pdf 136.24 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 11:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2017 11:14 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 sierpień 2017 12:35 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 sierpień 2017 13:38 Iwona Lichosik