Numer postępowania: NZ.231.85.2017

Tryb postępowania: zamówienie jest realizowane na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usług pocztowych na rzecz KZGM w Katowicach

Termin składania ofert: 18.08.2017, godzina 13.00

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grazyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter. 

Informacje dodatkowe: Załączniki do Ogłoszenia zostały skompensowane za pomocą programu 7 zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.72 MB Sabina Skomro
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 472.00 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 219.26 KB Sabina Skomro
Wyjaśnienie treści Specyfikacji oraz zmiana do Ogłoszenia z 17.08.2017 pdf 370.28 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 22.08.2017 pdf 292.62 KB Sabina Skomro
Unieważnienie postępowania z 23.08.2017 pdf 250.02 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2017 08:22 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 sierpień 2017 14:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 sierpień 2017 14:05 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 sierpień 2017 11:02 Sabina Skomro