Numer postępowania: NZ.231.084.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 21.08.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogloszenie pdf 230.30 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 334.32 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 613.11 KB Iwona Lichosik
STWIOR 7z 8.46 MB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa 7z 3.53 MB Iwona Lichosik
Przedmiar robót 7z 322.68 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.08.2017 pdf 89.86 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2017 pdf 79.90 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2017 pdf 190.54 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.09.2017 pdf 424.34 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 132.17 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:52 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:53 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 14:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 sierpień 2017 14:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 15:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 13:39 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 sierpień 2017 12:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 14:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 wrzesień 2017 10:14 Jacek Świerczyński