Numer postępowania: NZ.231.82.2017
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.08.2017r., godzina 08.45
Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.
Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 245.17 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 327.90 KB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ) 7z 219.30 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2017r. pdf 380.58 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.08.2017 pdf 249.29 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 12.09.2017 pdf 148.76 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 sierpień 2017 14:47 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2017 10:59 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 sierpień 2017 10:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2017 13:09 Iwona Lichosik