Numer postępowania: NZ.231.083.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.08.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.43 KB Jacek Świerczyński
SIWZ odt 331.95 KB Jacek Świerczyński
Umowa z załącznikami 7z 254.63 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 34.19 KB Jacek Świerczyński
STWiOR pdf 55.96 KB Jacek Świerczyński
Zmiana treści SIWZ z 18.08.2017 pdf 342.81 KB Jacek Świerczyński
Formularz ofertowy odt 51.39 KB Jacek Świerczyński
informacja z otwarcia ofert pdf 441.33 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.09.2017r. pdf 497.62 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 127.12 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 13:33 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 13:34 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 13:34 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 13:34 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 13:35 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2017 14:29 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2017 14:30 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2017 13:00 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 wrzesień 2017 15:30 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 08:20 Jacek Świerczyński