Numer postępowania: NZ.231.79.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.08.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grazyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter. 

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompensowane za pomocą programu 7 zip, który można pobrać bezpłatnie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 21.07.2017 pdf 7.40 MB Sabina Skomro
SIWZ odt 336.91 KB Sabina Skomro
Przedmiary część 1 7z 15.24 MB Sabina Skomro
Przedmiary część 2 7z 38.22 MB Sabina Skomro
Przedmiary część 3 7z 34.10 MB Sabina Skomro
Przedmiary część 4 7z 6.30 MB Sabina Skomro
Wzór umowy doc 443.00 KB Sabina Skomro
STWiOR odt 65.93 KB Sabina Skomro
Załącznik A do przedmiarów pdf 544.62 KB Sabina Skomro
Zmiana treści SIWZ z 27.07.2017 pdf 808.71 KB Sabina Skomro
informacja z otwarcia ofert pdf 439.07 KB Jacek Świerczyński
Unieważnienie części 4 z 08.08.2017 pdf 246.21 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu-unieważnieniu części 4 z 08.08.2017 pdf 134.84 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.08.2017 pdf 729.63 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 04.09.2017 pdf 167.17 KB Aleksandra Bubik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 lipiec 2017 10:42 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 lipiec 2017 12:53 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 sierpień 2017 12:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 10:41 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2017 14:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 wrzesień 2017 14:26 Aleksandra Bubik