Numer postępowania: NZ.231.77.2017
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07.08.2017r., godzina 08.45
Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6.00 MB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 331.67 KB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ) 7z 255.29 KB Marzena Krakowska
STWiOR (załącznik nr 6 do SIWZ) doc 48.50 KB Marzena Krakowska
Przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ) 7z 44.37 KB Marzena Krakowska
Zmiana treści SIWZ z dn. 26.07.2017r. pdf 872.89 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2017r. pdf 404.10 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2017r. pdf 481.74 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 155.72 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 lipiec 2017 14:36 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 lipiec 2017 13:45 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 sierpień 2017 11:33 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 wrzesień 2017 10:36 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2017 13:41 Jacek Świerczyński