Numer postępowania: NZ.231.075.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna nazwa postępowania: Przebudowa chodników i placu w Katowicach 

Termin składania ofert: 07.08.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grazyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter. 

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompensowane za pomocą programu 7 zip, który można pobrać bezpłatnie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 257.02 KB Przemysław Olszewski
SIWZ odt 334.66 KB Przemysław Olszewski
Wzory umów 7z 287.85 KB Przemysław Olszewski
STWiOR 7z 59.15 KB Przemysław Olszewski
Przedmiary 7z 28.32 MB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 116.84 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ pdf 1.41 MB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 510.74 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.44 MB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.08.2017 pdf 173.65 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 lipiec 2017 11:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 lipiec 2017 11:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 lipiec 2017 14:05 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 lipiec 2017 07:25 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 lipiec 2017 12:45 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 sierpień 2017 12:07 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 sierpień 2017 14:47 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 sierpień 2017 14:32 Marzena Krakowska