Dyplomy i statuetki - Modernizacja roku 2015

24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego MODERNIZACJA ROKU 2015. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zgłosił do konkursu dwie swoje realizacje: budynek przy ul. św. Jana 10 oraz budynki przy ul. Wojewódzkiej 36 i 38.

W grudniu 2011 r. pisaliśmy w jednej z prezentacji zamieszczonej na naszej stronie o zakończeniu remontu elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Dyrekcyjnej 3, który pozwolił przywrócić jej dawną świetność.

Złoty Laur 2009

W roku 2009 KZGM został wyróżniony Złotym Laurem 2009 Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - prestiżową nagrodą przyznawaną za wsparcie i rozwój gospodarki nieruchomościami oraz podejmowanie przedsięwzięć służących oszczędnościom energii i ochronie środowiska.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas Śląskiego Dnia Budowlanych, 1 października 2009 roku. Wręczenia dokonywali Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - Pan Arkadiusz Borek oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Pani Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

ul. Dyrekcyjna 9 - tytuł Modernizacja Roku 2008

Wśród 621 obiektów zgłoszonych do XIII edycji konkursu „Modernizacja Roku” dwa obiekty zgłoszone przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach znalazły się w wąskim gronie finalistów.

Podczas jubileuszu X-lecia konkursu Modernizacja Roku KZGM w Katowicach otrzymał Dyplom Uznania za zaangażowanie, nadawanie nowych wartości oraz osobisty wkład w ratowanie obiektów i budowli materialnej dziedzictwa narodowego

Prowadzony od 1997 roku konkurs „Modernizacja Roku” promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne, dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym kolejne edycje Konkursu jest wręczenie nagród i wyróżnień, które odbywa się z udziałem przedstawicieli ministerstw w szacownym miejscu cennym kulturowo i związanym z polskimi tradycjami tj. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

W codziennej pracy „Modernizacje Roku” wspiera konkursowy organ prasowy Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM (Remont, Odbudowa, Modernizacja) oraz strona internetowa.