ul. Dyrekcyjna 9 - tytuł Modernizacja Roku 2008

Wśród 621 obiektów zgłoszonych do XIII edycji konkursu „Modernizacja Roku” dwa obiekty zgłoszone przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach znalazły się w wąskim gronie finalistów.

Za restaurację zabytkowej elewacji budynku przy ul. Dyrekcyjnej 9 KZGM w Katowicach został wyróżniony kolejnym już prestiżowym tytułem „Modernizacja Roku 2008” w kategorii „Termorenowacje i Elewacje”.

Najwyższy laur konkursu - statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania zarówno wielu inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.

Finalista Konkursu Modernizacja Roku 2008

Modernizacja Roku 2008Za modernizację zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Mariackiej 28 w Katowicach KZGM uzyskał wyróżnienie „Finalista Konkursu Modernizacja Roku 2008”.