Zgodnie z treścią uchwały nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach dokonał wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla zarządzanych przez siebie nieruchomości, ustalając ją na niższym poziomie tj. 14 zł/osobę/miesiąc, poczynając od 1 lipca 2013r.

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulegają ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę oraz za odprowadzanie ścieków na terenie miasta Katowice na okres od 01.02.2013 r. do 31.01.2014 r.

W odpowiedzi na narastający poważny problem społeczny jakim jest niski poziom zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych trwają obecnie w parlamencie prace nad nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Co jakiś czas informujemy Państwa o zrealizowanych inwestycjach, przywróceniu świetności zabytkowym kamienicom, wyremontowanych klatkach schodowych, czy powstaniu umilających czas dzieciom placach zabaw. Niestety często  wskutek wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu niszczone są efekty pracy wielu ludzi.

Przemykając przez miasto, kierowani pośpiechem w załatwianiu codziennych spraw, zwracamy uwagę co najwyżej na wystawy sklepowe i innych ludzi, by ich czasem nie potrącić. Tymczasem w ramach niedzielnego spaceru chcielibyśmy zaproponować Państwu chwilowe zwolnienie kroku, podniesienie głowy i zwrócenie uwagi na piękno detali katowickich kamienic.