Kierując się dobrem mieszkańców lokali zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, przypominamy, że w interesie każdego z najemców/użytkowników jest niezwłoczne pisemne powiadamianie tut. Zakładu o każdorazowych zmianach dotyczących liczby oraz danych osób zamieszkujących lub użytkujących lokal (w szczególności spowodowanej wprowadzeniem bądź wyprowadzeniem się poszczególnych osób, urodzeniami bądź zgonami).

Co jakiś czas pojawiają się w środkach masowego przekazu informacje o zadłużeniach użytkowników lokali komunalnych. Co jakiś też czas jakaś gmina ogłasza abolicję czynszową.

Ostatnimi czasy coraz częściej spotykamy się z ofiarami wyłudzeń metodą na tzw. „wnuczka”. Po chwilowej fali oszustw i nagłośnieniu problemu w mediach, temat ucichł i zszedł na dalszy plan. Niestety, sam problem pozostał i wręcz przybrał na mocy. Sprawę tę trudno ująć w statystyki, ponieważ (jak zakłada policja) wiele wyłudzeń nie jest zgłaszanych stróżom prawa, a podjęte próby stworzenia wcześniej wspomnianych statystyk, wskazują tendencje zwyżkową w niektórych województwach.

Stawki czynszu lokali mieszkalnych ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od takich czynników jak: położenie budynku (strefy miasta), położenie lokalu w budynku, sposób zabudowy, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, ogólny stan techniczny budynku, prowadzenie ochrony budynku, atrakcyjność (dla lokalu powyżej 80m2 powierzchni użytkowej, oddanego w najem ze stawką czynszu ustaloną w przetargu, dla lokalu oddanego w najem ze stawką czynszu wolnego dotyczącego stosunku najmu zawartego przed nabyciem lokalu do mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.

W związku z utrzymującymi się od kilku tygodni wysokimi temperaturami na terenie naszego kraju Państwowa Inspekcja Sanitarna wystosowała komunikat w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas upałów.