Budynek przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach-Załężu, którego frontową elewację poddano czyszczeniu.gliwicka93