Rozliczanie kosztów zużytej wody i odprowadzonych ścieków w zasobach KZGM w Katowicach w pytaniach i odpowiedziach.

Chcę zdać lokal po zmarłym dziadku. Co powinnam uczynić?

Jestem najemcą lokalu KZGM w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Zgłosiłam w administracji KZGM problem zalewania mieszkania z powodu nieszczelności w dachu, lecz odesłano mnie do Zarządcy Wspólnoty. Czy słusznie?

Straciłam pracę i trudno mi uiszczać czynsz w pełnej wysokości. Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy?

Mam zadłużenie z tytułu najmu, nie jestem w stanie spłacić całej kwoty jednorazowo, co mogę zrobić?