OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na wykonaniu prac remontowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. modernizację systemu c.w.u., modernizację systemu c.o., ocieplenie stropu nad piwnicą i poddaszem, ocieplenie dachu nad klatką, remont dachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz zagospodarowanie terenu

CEL PROJEKTU:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta Katowice

GRUPY DOCELOWE:

Mieszkańcy oraz osoby odwiedzające miasto Katowice

WARTOŚĆ PROJEKTU / DOFINANSOWANIE:

Całkowita wartość projektu 2 189 752,78 zł
Premia MZG 1 148 067,37 zł
Grant MZG 527 591,74 zł

KORZYŚCI:
• poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice
• zaspokojenie potrzeb mieszkańców dotyczących utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych
• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
• poprawa jakości powietrza na terenie miasta
• podniesienie atrakcyjności miasta Katowice i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz osób odwiedzających