"Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Kostuchnie"

Opis projektu: Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Szarych Szeregów 62 wraz z niezbędnymi pracami remontowymi dachu.

Wartość projektu: 150 169,42 PLN
Środki WFOŚiGW: 57 789,00 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu EKO REMIZA

 

"Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach"

Opis projektu: Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Morawa 119.

 Wartość projektu: 86 100,00 PLN
Środki WFOŚiGW: 51 660,00 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu EKO REMIZA

 

"Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Podlesiu"

Opis projektu: Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 64

 Wartość projektu: 72 188,45 PLN
Środki WFOŚiGW: 43 313,07 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu EKO REMIZA

 

"Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Dąbrówce Małej"

Opis projektu: Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskiech 33

 Wartość projektu: 98 915,00 PLN
Środki WFOŚiGW: 59 349,00 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu EKO REMIZA

 

"Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu"

Opis projektu: Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Grota Roweckiego 20A.

 Wartość projektu: 58 659,32 PLN
Środki WFOŚiGW: 35 195,59 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu EKO REMIZA