Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach.
Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ściany dziedzińca oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, częściową wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych wraz z demontażem pieców ceramicznych, budowę instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej z likwidacją podgrzewaczy gazowych i wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych budynku.

 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2018 r. – II kw. 2023 r.
Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość projektu: 2 030 570,03 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 721 193,83 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Budżet Miasta Katowice: 1 309 376,20 zł