Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Opis projektu:

Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych wraz z demontażem pieców, ogrzewanie etażowe, instalację gazową, instalację ciepłej wody.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Katowicach.

 

Okres realizacji projektu: III kw. 2019 r. – III kw. 2022 r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Całkowita wartość projektu 1 459 755,99 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności 644 832,35 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)

Budżet Miasta Katowice 814 923,64 zł