Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Opis projektu:

Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych), budowę mieszkaniowych instalacji grzewczych zasilanych z indywidualnych gazowych kondensacyjnych kotłów dwufunkcyjnych, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

 

Celem projektu jest poprawa parametrów energetycznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Katowicach.

 

Okres realizacji projektu: II kw. 2019 r. – II kw. 2022 r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Całkowita wartość projektu 7 261 110,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności 1 953 377,89 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)

Budżet Miasta Katowice 5 307 732,11 zł