Plakat  informacyjny

Szanowni Państwo,

 

Z docierających do nas informacji wynika, że w rejonie Giszowca miały miejsce próby oszustwa "na kominiarza".
Osoby, które podawały się za kominiarzy działających na zlecenie KZGM w Katowicach, w rzeczywistości kominiarzami nie były.
O każdorazowych przeglądach, np. kominiarskich, powiadamiamy mieszkańców poprzez wywieszenie stosownej informacji w widocznym miejscu.
W przypadku wątpliwości co do tożsamości odwiedzających Państwa osób, prosimy o kontakt z właściwą pod wzgldem miejscowym administracją KZGM.