Wizualizacja nieruchomości przy Skłodowskiej 42

Nowa elewacja, która przywróci historyczny wygląd zabytkowej kamienicy. Wybrany wykonawca modernizacji budynku przy Skłodowskiej-Curie


Wybrano wykonawcę w przetargu na przeprowadzenie remontu kamienicy przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Modernistyczny obiekt, zaprojektowany i wzniesiony przez firmę Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna, zyska nową elewację, a także zostanie zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci.

Kamienica przy Skłodowskiej-Curie jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego konieczne dla zrealizowania inwestycji było uzgodnienie wszelkich szczegółów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kolorystyka, faktura oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe powłok tynkarskich, które zostaną zastosowane podczas modernizacji elewacji, zostały zaprojektowane w oparciu o inwentaryzację, a także badania stratygraficzne. - Dzięki temu budynek ma osiągnąć wygląd zbliżony do pierwotnego z zastosowaniem modernistycznych, szlachetnych tynków zewnętrznych. Dach budynku i balkony zostaną poddane remontowi, wymieniona zostanie część stolarki okiennej, brama na podwórze i witryna lokalu użytkowego. Ponadto zakres planowanych prac obejmuje m.in. demontaż instalacji i urządzeń natynkowych na elewacji i balkonach, wykonanie napraw konstrukcyjno-budowlanych ścian. Oprócz robót związanych z elewacją, efektem inwestycji ma być także wykonanie hydroizolacji części murów piwnic.
Postępowaniem przetargowym na tę inwestycję było zainteresowanych trzech wykonawców, a jeden z nich złożył ofertę tuż po terminie. Ostatecznie komisja przetargowa wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „TERMODOM” Zbigniew Hnatkiewicz. Jej wartość to 1,65 mln zł brutto. Teraz pora na podpisanie umowy, od tego momentu wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy na realizację zadania.