Gliwicka 194

Kolejne katowickie kamienice należące do KZGM przeszły kompleksowy remont.

Budynki zlokalizowane przy ulicy Gliwickiej 190 i 194 zmieniły się nie do poznania, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Chociaż w pierwszej chwili w oczy rzuca się przede wszystkim wyremontowana elewacja i wymienione okna, to jednak remont kamienic przy ul. Gliwickiej  190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach zmienił w nich zdecydowanie więcej. Dzięki kompleksowej modernizacji budynków zwiększy się nie tylko ich estetyka, ale i komfort życia mieszkańców. Budynki zostały ocieplone, wymieniono stare, nieszczelne okna i drzwi wejściowe. Remont objął klatki schodowe i ganki piwniczne. Ważnym elementem remontu było także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic. W częściach wspólnych pojawiło się nowe oświetlenie oraz oświetlenie awaryjne. Ze względu na komfort mieszkańców, ale także w trosce o środowisko, w budynkach zainstalowano centralne ogrzewanie, w miejsce pieców żeliwnych i kaflowych. Te w czasie remontu zostały zdemontowane, a przewody dymowe po zlikwidowanych piecach zostały zamurowane. W czasie remontu zadbano także o przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont przeszły też dachy kamienic. Na nowej elewacji zamontowano nowe parapety i obróbki blacharskie. W miejsce starych anten wykonano nową instalację RTV i stelaże do zamontowania anten. Pojawiły się nowe piorunochrony. Mieszkańcy korzystają także z nowych cyfrowych domofonów. Ten szeroki zakres prac, to jedynie najważniejsze elementy przeprowadzonego remontu kamienic. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach była możliwa dzięki wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.