Jak podaje Urząd Miasta Katowice na swojej stronie internetowej:

Prezydent Miasta Katowice na bieżąco podejmuje optymalne w ramach aktualnych uwarunkowań prawnych oraz swoich możliwości działania pomocowe dla katowickich przedsiębiorców. W związku z tym prezydent podjął decyzję o przedłużeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy do końca lutego 2021 r.

Pierwsze dwa filary KPP adresowane będą do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów za okres, w którym na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń pozwalają na wprowadzenie zwolnień z czynszów w ramach pierwszego oraz drugiego filaru przedsiębiorców reprezentujących branże:

 • gastronomia, siłownie, centra fitness za cały miesiąc luty 2021 r.,
 • instytucje kultury, kina, teatry oraz podmioty prowadzące działalność hotelarską, w tym hostele za okres od 01 do 11 lutego 2021 r.

  Wnioski będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2021 r.

  Trzeci filar dotyczy m.in. możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ponadto przedłużony został do dnia 30 listopada 2021 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedłużenie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na handlu lub wynajmie powierzchni handlowych w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m². W celu skorzystania z ulgi należy dokonać zgłoszenia na wzorze (do 30.11.2021 r.), przedłożyć formularz w zakresie pomocy publicznej oraz spełnić warunki wynikające z UCHWAŁY NR XXX/654/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
  od nieruchomości

  Czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń pozwalają na wprowadzenie bonifikaty w ramach czwartego  filaru przedsiębiorców reprezentujących branże:
 • gastronomia, siłownie, centra fitness za cały miesiąc luty 2021 r.,
 • instytucje kultury, kina, teatry oraz podmioty prowadzące działalność hotelarską, w tym hostele za okres od 01 do 11 lutego 2021 r.

  Wnioski będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2021 r.

  Wypełniony wniosek można złożyć:
 • w formie elektronicznej i skan wniosku należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink"
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

  UWAGA: W przypadku ubiegania się o zwolnienie w ramach trzeciego filaru nie ma możliwości przesłania wniosków w formie elektronicznej, natomiast przesłać można także za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

  Dzięki działaniom prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy oraz porozumieniu szefów wszystkich klubów Rady Miasta uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XXXI/676/2021 katowiccy restauratorzy zostali zwolnieni z opłaty koncesyjnej za rok 2021. Wszyscy będą mogli otrzymać zwrot, bez względu czy dokonają wpłaty tylko pierwszej raty, czy zapłacą za cały rok z góry. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ratalnie, nastąpi zwrot w wysokości pierwszej raty - z kolejnych opłat zostaną zwolnieni. Osoby, które zapłacą za cały rok, otrzymają zwrot pełnej kwoty. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Wydział Spraw Obywatelskich pod numerami (32) 259 32 79, (32) 259 33 62.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy w dalszym ciągu koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, pracownicy obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów: (32)259 32 77, (32) 705 47 47, (32) 705 41 11, (32) 705 47 46, (32) 705 47 43, (32) 259 31 53, (32) 259 37 11 oraz drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rawaink.katowice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy-2-0/